Opis

Podkovski kovač

Podkovski kovač je strokovnjak na področju podkovanja domačih rejnih živali, predvsem konj. Neguje in vzdržuje tudi parklje govedi in drobnice, koz in ovac. Nekoč je bilo kovano tudi govedo, ki so ga kmetovalci uporabljali za delo na kmetiji, vendar je to danes že prava redkost.Najprej ugotovi, spremlja in oceni njeno obnašanje in jo po potrebi umiri. Nato oceni stanje kopita oziroma parkljev. Podkovski kovač izdela in dodela podkve iz sodobnih materialov, kot so mehko železo, baker ali aluminij.

Opis podkovanja:

Podkev za delovne konje, kasače, jahalne konje in govedo izkuje. Pri tem žival najprej razkuje, očisti, obreže in dodela kopito, pri čemer izvaja obrezovanje, ščipanje, piljenje in oblikovanje roževine. Nato opravi korekcijo kopita in preveri stojo živali. Umeri podkev, jo namesti in s kovaškimi žeblji pribije na kopito ter oblikuje kopito in opili žeblje. Po kovanju pregleda in oceni kopito, stojo in hod živali. Pravilno oblikovano in spodrezano kopito, pravilna namestitev podkve ter natančno podkovanje omogoča pravilno gibanje konja ter ga obvaruje pred poškodbami.

 

 

Umetnostni kovač

Umetnostni kovač dela pretežno v skladu z delovno dokumentacijo. Najprej izdela delavniško risbo in pripravi peč, stroje, naprave in orodje za kovanje. Posamezne elemente kuje, jih spaja v izdelke, zaščiti in montira. Kovaške izdelke in orodje tudi popravlja in jih vzdržuje. Vodi postopke izdelave, zaščite in montaže kovanega izdelka. Nabavlja in skladišči material, orodje in prodaja izdelke. V sodelovanju z arhitektom, projektantom, restavratorjem in drugimi zunanjimi sodelavci stranki svetuje o uporabi, namestitvi, zaščiti in vzdrževanju kovanega izdelka.

Značilni izdelki umetnostnega kovača so: stopniščne, vrtne ali balkonske ograje, okenske mreže, drogovi za zunanjo razsvetljavo, lestenci in svečniki. Poleg tega popravlja in vzdržuje kovaške izdelke in orodje ter servisira kovaške stroje.

»Še krojač ne more do igle brez kovača.«